Her på biblioteks søgeside kan du finde relevante materialer fx til dine større opgaver.

Udlån af bøger sker ved selvbetjent udlån i Biblioteket eller ved, at du henvender dig til bibliotekaren.

Aflevering sker via Bibliotekets selvbetjeningscomputer eller direkte til bibliotekaren. Husk at lægge afleverede bøger i bibliotekets afleveringskasse.

Lånetiden er 1 måned med mulighed for fornyelse, hvis materialet ikke er reserveret til en anden låner.

Har du brug for vejledning i informationssøgning eller hjælp til at finde materialer til din opgave, så book en tid hos bibliotekaren.

 

;